Aanbod

Bij Bzzzonder kijken we naar wat samen kan. Dat geldt voor zowel opvang als dagbesteding. Vindt de opvang plaats op de reguliere groep, dan spreken we van inclusieve opvang. Is er meer nodig dan is er ook een structuurgroep, zaterdagopvang of weekendopvang. De opvang is dan niet inclusief en op een reguliere groep, maar is wel op een opvanglocatie, waardoor er veel interactie plaatsvindt met andere kinderen. Daarnaast is er ook de rust en structuur is de eigen groep. Elke locatie heeft een locatieverantwoordelijke zorg, die observeert, plannen schrijft, bijstuurt, medewerkers coacht en  kijkt wat nodig is om de zorg rondom de kinderen met een zorgvraag zo goed mogelijk te laten verlopen.

Inclusieve zorg 0-12 jaar

Kinderdagopvang inclusieve zorg
We kijken voor een plekje op het kinderdagverblijf naar de ontwikkelingsleeftijd en –fase waarin een kind zich bevindt. Daarbij wordt gekeken welke zorg, extra hulp of begeleiding nodig is om een kind verder te helpen in zijn/haar ontwikkeling. Dat kan betekenen dat er een extra medewerker ingezet wordt of juist minder kinderen op de groep opgevangen worden. Dat hoeft niet altijd, soms is het aanschaffen van extra hulpmiddelen en materialen al voldoende of het volgen van een cursus over bloedsuikerspiegel checken of sondevoeding geven. Het dagritme van de groep wordt zoveel mogelijk gevolgd. Kinderen leren om rekening te houden met elkaar. Kinderen met zorgvraag trekken zich op aan kinderen zonder zorgvraag en andersom leren kinderen zonder zorgvraag ook weer heel veel van kinderen met zorgvraag. Anders wordt op deze manier gewoon.

Bso plus inclusieve zorg
Voor kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan is het mogelijk om bij Bzzzonder naar de bso te gaan. Deze opvang vindt bij voorkeur plaats op een locatie in de eigen wijk. Het voordeel hiervan is dat kinderen kunnen spelen met vriendjes uit de wijk of opgevangen worden samen met broertjes en zusjes. Dat is waardevol omdat school vaak buiten de wijk ligt. Ook hier geldt dat de opvang plaatsvindt op de reguliere groep, waarbij gekeken wordt naar hetgeen wat nodig is om een fijne, veilige plek te creëren. Het kan zijn dat dat is door het aanbieden van een duidelijke dagstructuur, maar ook door het inzetten van extra mankracht. Bzzzonder haalt van een heel aantal scholen kinderen op. Is dat niet mogelijk, dan is een vervoersbeschikking nodig om een kind naar Bzzzonder te brengen of kan een kind zelf gebracht worden naar Bzzzonder.

Weekend-, zaterdag-, logeeropvang exclusieve zorg

Als ouder van een kind met een zorgvraag is het soms nodig om het gezinsleven te ontlasten. En daarnaast gun je je kind ook een hele fijne tijd. Bzzzonder neemt de zorg tijdens de zaterdag- of logeeropvang graag over. Deze zorg vindt plaats in kleine groepen en is speciaal voor zorgkinderen. Deze opvang is exclusief. Wel wordt gekeken naar manieren om deel te nemen aan de maatschappij. Bijvoorbeeld door samen boodschappen te doen of op pad te gaan naar de schapenboerderij of door gewoon een heerlijke wandeling in het bos te maken. De zaterdagopvang en de logeeropvang vinden afwisselend eens in de twee weken plaats. De zaterdagopvang is bij Bzzzonder ’t Woud. De groenste locatie van Bzzzonder. De logeeropvang vindt plaats in De Laakboerderij. Een klein, authentiek boerderijtje midden in de wijk Vathorst, Amersfoort.

Dagbesteding, leerwerkplekken (jong) volwassenen

Hand- en spandiensten in onze kinderopvang, tuinonderhoud in het groenteam, klanten bedienen in de horeca of juist helpen bij ruimteverhuur binnen één van de ontmoetingsplekken. Bzzzonder biedt meer dan alleen kinderopvang. Speciaal voor (jong)volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt biedt Bzzzonder, al dan niet in samenwerking met Bijzondere Gasten, leerwerkplekken. Je wordt collega en werkt onder de juiste begeleiding in het groenteam, in de horeca of juist op de groep. Samen kijken we wat nodig is om ervoor te zorgen dat jij je werk goed kunt doen en van waarde bent binnen de organisatie. Tijdens deze vorm van dagbesteding wordt gekeken naar jouw talent en op basis daarvan kun je aan de slag, zodat je van waarde kunt zijn binnen onze organisatie.